DOI QR코드

DOI QR Code

The Quality of Modified Atmosphere Packaged Meat from Lambs Slaughtered at 50 and 100 Days of Age

 • Tanski, Zenon (Department of Sheep and Goat Breeding, University of Warmia and Mazury in Olsztyn) ;
 • Stanislaw, Milewski (Department of Sheep and Goat Breeding, University of Warmia and Mazury in Olsztyn) ;
 • Bozena, Zaleska (Department of Sheep and Goat Breeding, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 • Received : 2011.08.24
 • Accepted : 2011.11.03
 • Published : 2012.03.01

Abstract

The aim of this study was to determine the quality of modified atmosphere (MA) packaged meat from Pomeranian rams slaughtered at 50 and 100 days of age. Determined: chemical composition, physicochemical and sensory properties of meat, and the fatty acid profile of intramuscular fat. Meat from 100-d-old lambs was characterized by a significantly higher content of dry matter, total protein and crude fat, a darker color and higher physiological maturity ($p\leq0.01$). Meat from younger lambs was marked by a better water-holding capacity ($p\leq0.05$), a lower energy value and higher concentrations of monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA). An increase in the content of dry matter, total protein and ash, and energy value was noted in MA-stored meat. Meat pH decreased over MA storage and the sensory properties deteriorated. The studied meat remained safe from microbial contamination during storage.

References

 1. Bak, T., J. Kondratowicz, J. Denaburski and I. Daszkiewicz. 2001. Mozliwoaci przedluzania trwalosci surowca miesnego w atmosferach ochronnych. Biul. Nauk. UWM, Olst. 13:141-147.
 2. Barrera, O., J. M. Rodriguez-Calleja, J. A. Santos, A. Otero and M. L. Garcia-Lopez. 2007. Effect of different storage conditions on E. coli O157:H7 and the indigenous bacterial microflora on lamb meat. Int. J. Food Microbiol. 115:244-251. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2006.10.053
 3. Barylko-Pikielna, N. 1975. Zarys analizy sensorycznej zywnosci. PWN, Warszawa.
 4. Borys, B. and A. Borys. 2001. Wartosc rzezna i jakosc miesa jagniat lekkich typu mlecznego i tuczonych do masy ciała 35-40 kg. Rocz Nauk. Zoot. Supl., 11:115-124.
 5. Borys, B., A. Jarzynowska and A. Borys. 2003. Jakosc zdrowotna miesa lekkich jagniat rzeznych w zaleznosci od wieku i genotypu. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 68:63-71.
 6. Brzostowski, H., R. Niznikowski and S. Milewski. 2006. Composition and properties of meat from Pomeranian purebred lambs and their crossbreeds with Berrichon du Cher and Charolaise. Archiv Tierzucht Dummerstorf, 49:494-501.
 7. Brzostowski, H. and Z. Tanski. 2006. Nutritional value of the meat of Pomeranian breed lambs and crossbreeds of Black-headed and Texel rams. Archiv Tierzucht Dummerstorf, Special Issue, 49:345-352.
 8. Brzostowski, H. and Z. Tanski. 2008. Jakosc miesa jagniat owcy pomorskiej ich mieszancow przechowywanego w modyfikowanej atmosferze gazow. LXXIII Zjazd Naukowy PTZ. Lublin 26-28.06.2008.
 9. Brzostowski, H. and Z. Tanski. 2008. Wplyw wieku uboju jagniat owcy pomorskiej na wybrane wskazniki jakosci miesa. LXXIII Zjazd Naukowy PTZ. Lublin 26-28.06.2008.
 10. Brzostowski, H., Z. Tanski, S. Milewski and J. Sowinska. 1997. Meat quality of young Kamieniecka rams and Kamieniecka cross-breeds slaughtered at the age of 50 or 100 days. J. Anim. Feed Sci. 6:333-341.
 11. Christopher, F. M., Z. L. Carpenter, C. W. Dill, G. C. Smith and C. Vanderzant. 1980. Microbiology of beef, pork and lamb stored in vacuum or modified gas atmospheres. J. Food Prot. 43:259-263.
 12. Cifini, G. F., F. Napolitano, C. Pacelli, A. M. Riviezzi and A. Girolami. 2000. Effect of age at slaughter on carcass traits, fatty acid composition and lipid oxidation of Apulian lambs. Small Rumin. Res. 35:65-70.
 13. Doherty, A. N., J. J. Sheridan, P. Allen, D. A. Mcdowell, I. S. Blair and D. Harrington. 1995. Growth of Yersinia enterocolitica O : 3 on modified atmosphere- packaged lamb. J. Food Microbiol. 12:251-257. https://doi.org/10.1016/S0740-0020(95)80105-7
 14. Doherty, A. N., J. J. Sheridan, P. Allen, D. A. Mcdowell and I. S. Blair. 1996a. Physical characteristics of lamb primals packaged under vacuum or modified atmospheres. Meat Sci. 42:315-324. https://doi.org/10.1016/0309-1740(95)00040-2
 15. Doherty, A. N., J. J. Sheridan, P. Allen, D. A. Mcdowell, I. S. Blair and D. Harrington. 1996b. Survival and growth of Aeromonas hydrophila on modified atmosphere packaged normal and high pH lamb. Int. J. Food Microbiol. 28:379-392. https://doi.org/10.1016/0168-1605(95)00017-8
 16. Grau, R. and R. Hamm. 1953. Uber das Wasserbindungs Vermogen des toten Saugetiermuskels. I Mitteilung. Der Einfluss des pH - Wertes auf die Wasserbindung von der zerkleinertem. Rin der Muskel Biochem. I:325-328.
 17. Grumbach, S., K. Nurnberg, W. Zupp, M. Hartung and K. Ender. 2001. Flesch und Fettgualitat von Lommern werschiedener Rassen. Fleischwirtschaft. 4:148-151.
 18. Grzeskowiak, E., K. Borzuta, J. Strzelecki, B. Borys, A. Borys and D. Lisiak. 2002. Jakosc miesa lekkich jagniat rzeznych w zaleznosci od genotypu i wieku. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 63: 81-89.
 19. Guignol, F., A. Touraille, A. Ouali and M. Renerre. 1994. Relationships between post-mortem pH changes and some traits of sensory quality in veal. Meat Sci. 37:315-325. https://doi.org/10.1016/0309-1740(94)90049-3
 20. Holland, G. C. 1980. Modified atmospheres for fresh meat distribution. Proc. 33-rd Meat. Ind. Res. Coof. Chicago. II, 21.
 21. INRA. 1988. Institut national de la recherche agronomique. Alimentation des Bovins, Ovins, Caprins (Ed. R. Jarrige). Paris.
 22. Jaremiah, L. E. 2001. Packaging alternatives to deliver fresh meats using short-or long-term distribution. Food Res. Int. 34:749-772. https://doi.org/10.1016/S0963-9969(01)00096-5
 23. Kaczor, U., S. Ciury and H. Pustkowia. 2000. Parametry jakosci miesa tryczkow polskiej owcy długowełnistej oraz jej mieszancow po trykach ras miesnych. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 8:82-87.
 24. Kondratowicz, J. and T. Bak. 2001. Effect of storage in the air and controlled atmosphere on its sensory quality. Pol. J. Food Nutr. Sci. 1:41-44.
 25. Krala, L. 1996. Kontrolowana i modyfikowana atmosfera przedluza trwalosc chlodzonego drobiu. Stan badan i wnioski praktyczne. Chlodnictwo 2:35-40.
 26. Krala, L. 1999. Oddzialywanie atmosfery kontrolowanej i modyfikowanej na wlasciwosci chlodzonego miesa kurczat. Wyd. Nauk. Polit., Lodzkiej, 255 (rozp. habil.).
 27. Krala, L., D. Kusewicz and A. Pietkiewicz. 1997. Wzrost bakterii w chlodzonym mięsie kurczat przechowywanym w modyfikowanej atmosferze. Chlodnictwo 4:44-48 .
 28. Kreyenschmidt, J., K. Lohmeyer and N. Stahl. 2002. Charakterisierung des Verderbs von Frischfleisch. Fleischwirtschaft 10:108-111.
 29. Krupinski, J. 2009. Ocena uzytkowosci mięsnej jagniat na tle wymogow oraz metod stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Inst. Zoot. Panstwowy Instytut Badawczy, Krakow, 13-23.
 30. Michniewicz, J. 1998. Pakowanie zywnosci z zastosowaniem atmosfery modyfikowanej. Chlodnictwo 6:42-44.
 31. Peisker, K. V. 1964. A rapid semi-micro method for preparation of methyl esters from triglycerides using chloroform, methanol, sulphuric acid. J. Am. Oil Chem. Sci. 41:87-88. https://doi.org/10.1007/BF02661915
 32. Penny, N., S. J. Mott, S. M. Moorhead and R. G. Bell. 1995. Preservative packing of bulk packed chilled meat for extended storage life. Meat Industry Researcg Institute of New Zeland, 98:32.
 33. Pikul, J. 2000. Pakowanie i przechowywanie zywnosci w modyfikowanej atmosferze. Chlodnictwo 9:66-70.
 34. PN-EN ISO 4833:2004. Mikrobiologia zywnosci i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojow. Metoda plytkowa w temperaturze 30${^{\circ}C}$.
 35. Radzik-Rant, A. 1999. Sklad kwasow tluszczowych oraz analiza rzezna tusz jagniat roznych genotypow ubijanych przy masie 22 i 30 kg. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 43:265-274.
 36. Rokni, N., M. Rezaei-Majaz and S. Bokami. 2001. A comparative study of normal and modified atmosphere packaging and their combination effects with lactic acid on the shelf life of fresh chilled mutton. J. Faul. Vet. Med. Teheran, 56:5-11.
 37. Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriow mikrobiologicznych dotyczacych srodkow spozywczych. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L.338/1.
 38. Sheridan, J. J., A. Doherty, P. Allen, D. A. McDowell, I. S. Blair and D. Harrington. 1997. The effect of vacuum and modified atmosphere packaging on the shelf-life of lambs, stored at different temperatures. Meat Sci. 1:107-117.
 39. Simopoulos, A. P. 2004. Omega-6/Omega-3 essential fatty acid ratio and chronic diseases. Food Rev. Int. 20:70-90.
 40. Slowinski, M. P. and A. Maciejewska. 2003. Wplyw metody pakowania na trwalosc elementow z kurczat przechowywanych w warunkach chlodniczych. Mieso i Wedliny, 6:30-35.
 41. Tanski, Z. 2006. Jakosc mięsa jagniat owcy pomorskiej, ile de france i ich mieszancow przechowywanego w stanie zamrozonym oraz w modyfikowanej atmosferze gazow. Rozprawy i monografie UWM Olsztyn, 123:1-60.
 42. Tanski, Z., H. Brzostowski, S. Milewski, K. Zabek and K. Kosinska. 2009. Effect of the age of ile de France lambs on the quality and properties of meat. EAAP - 60th Annual Meeting, Barcelona, Spain 24-27 August. Book of Abstracts No 15, S 41, s. 476.
 43. Vergara, H. and L. Gallego. 2001. Effects of composition in modified atmosphere packaging on the meat quality of Spanish Manchega lamb. J. Sci. Food Agric. 8:1353-1357.
 44. Weber, H. and H. U. Hopke. 1980. Der Einflus einer kontrolliren Atmosphärre bestchend aus 20% $CO_2$ und 80% $N_2$ and die Haltbarkeit von portioniertem, verpackten Rindfleisch. Fleischwirtschaft 2:364-384.
 45. Zapletal, D., J. Kuchtik and I. Dobes. 2010. The effect of genotype on the chemical and fatty acid composition on the quadriceps femoris muscle in extensively fattened lambs. Archiv Fur Tierzucht, 53:589-599.
 46. Zeglarska, Z., K. Markiewicz and S. Smoczynski. 1979. Sklad kwasow tłuszczowych tluszczu miesniowego oraz tluszczow zapasowych krolikow. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 15:167-177.

Cited by

 1. The effects of rearing diet, sex and age on the fatty acid profile of Chios lambs vol.58, pp.2, 2018, https://doi.org/10.1071/AN15074